A Társaságról
Karbantartás miatt bizonyos funkciók nem elérhetőek!

Tisztelt Érdeklödö!

A koronavírus terjedésének megelözésének érdekében csökkentett létszámmal dolgozunk az irodában. Kérjük szíveskedjen email üzenetben felvenni velünk a kapcsolatot. Megértésüket köszönjük.


A CREDIT PLUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 1991. szeptember 07-én négy magánszemély alapította. A társaságot a Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 17-09-0001262/08 sz. végzéssel 1991. november 20-án a törvényi feltételeknek megfelelően jegyezte be.
Jelenleg a társaságnak két magánszemély a tagja.


Társaságunk tevékenységi köre alapvetően a válság- és vagyonkezelés, végelszámolás, vagyonfelügyelet valamint a felszámolási szakterületekre koncentrálódik. E feladatokat közgazdászokból, jogászokból és műszaki szakemberekből álló fő- és mellékállású szakértői csoport végzi.
Munkatársaink felsőfokú végzettséggel, diplomával és nyelvvizsgával (angol, német, spanyol, orosz) valamint jelentős gyakorlattal rendelkező szakemberek.
Esetenként, kiegészítő szakmai kérdések megoldásában, külső szakértőket is foglalkoztatunk.


Az elmúlt évek igazolták az alapítók szándékát és a társaság szakértője lett a szakterületének, és tevékenységét ma már több megyére és a Fővárosra kiterjedően gyakorolja magas szinten. Ehhez a folyamatosan bővülő szakmai, és technikai háttér növekedése jelentősen hozzájárult. A már meglévő valamint az újabb irodák megnyitása szintén ezt a célt szolgálja.


A társaság már 1991-től a 165/1991 XII.26. sz. Kormányrendelet valamint eredményes pályázat alapján a 94. sorszámon a felszámolók névjegyzékébe felvételre került.

Ezek mellett Társaságunk Önkormányzati átvilágításokban is részt vett és gazdasági döntéseket megalapozó tanulmányok elkészítésével is foglalkoztunk.  

Az így szerzett ismeretek alapján pályáztunk az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pénzügyi gondnoki szakértői névjegyzékbe való felvételre.
A benyújtott pályázat alapján Társaságunk a Minisztérium szakértői névjegyzékébe 9. sorszám alatt felvételt nyert.

E mellett Társaságunk az MNV Zrt. által kiírt végelszámolói névjegyzékbe is 30. sorszám alatt felvételre került.  


2003. július 14-től a CREDIT PLUSZ Kft. az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe J/000 047 nyilvántartási számon felvételre került.  
A közel 20 éves működési tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a vagyonkezelés, csőd illetve végelszámolási és felszámolási tevékenységek keretébe tartozó feladatok ellátásában megfelelő szakmai gyakorlatot szerzett szakértői gárdánk, - mely kiegészítve a magas szintű szakmai előképzettséggel és közvetlen gazdasági gyakorlattal – megfelelő biztosíték és garancia az eredményes tevékenységre.Die CREDIT PLUSZ Dienstleistung Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 07. September 1991 von vier Privatpersonen gegründet. Die Gesellschaft wurde vom Gericht des Komitates Tolna als Firmengericht mit dem Bescheid Nummer 17-09-0001262/08 am 20. November 1991 entsprechend der gesetzlichen Vorschriften eingetragen. Derzeit sind zwei Privatpersonen die Mitglieder der Gesellschaft.

Grundlegend konzentrieren sich die Tätigkeitsbereiche unserer Gesellschaft auf Krisen – und Vermögenshandhabung, Endabrechnung, Vermögensverwaltung sowie Liquidierungsfachgebiete. Diese Aufgaben werden von einem Fachteam, bestehend aus Ökonomen, Juristen und technischen Spezialisten, in Haupt – und Nebenbeschäftigung erfüllt. Unsere Mitarbeiter verfügen über Abschlüsse höheren Grades, Diplome und Sprachkundigenprüfungen (englisch, deutsch, spanisch, russisch) sowie über eine bedeutende langjährige Praxis.

Fallweise beschäftigen wir auch – bei Lösungen ergänzender Fachfragen – externe Fachgutachter.

Die vergangenen Jahre haben die Absicht der Gründer bestätigt, und die Gesellschaft wurde zum Sachverständigen auf diesen Fachgebieten. Sie übt ihre Tätigkeiten heute auf hohem Niveau auf dem Gebiet des gesamten Landes aus. Dazu trug der sich kontinuierlich erweiternde fachliche und technische Hintergrund entscheidend bei. Die bereits vorhandenen und die Eröffnung neuer Büros dienen ebenfalls diesem Ziel.

Die Gesellschaft wurde bereits ab 1991 auf Grundlage der Regierungsverordnung Nummer 165/1991 (26.XII.) sowie der erfolgreichen Ausschreibung unter Nummer 94. in das Namensverzeichnis der Liquidatoren aufgenommen.

 The limited company CREDIT PLUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [Services Limited Company] was founded on September 07, 1991 by four private persons. The company was duly registered on November 20, 1991 by the Tolna County Law Court as Company Court under number 17-09-0001262/08. Presently, the company is owned by two members, both of them private persons.

The activities of our company are basically consisted of management of crisis, property administration, dissolution of business and company liquidation.

Works are performed by a specialist group of economists, lawyers and technicians, permanently or provisionally employed.

These colleagues are highly graduated, licensed in foreign languages (English, German, Spanish, Russian), with rich professional experience.

Besides, the company occasionally employs external specialists for solution of specific professional problems.

Company history has proven the rightness of the founders’ intentions. Our company has become a widely recognized specialist of the area, throughout Hungary. This reputation was ensured by a systematically enlarged and reinforced professional and technical background. Along the existing ones, new offices are opened to serve this goal.

Based on a successful application, in sense of the Government Order 165/1991 (XII. 26), CREDIT PLUSZ Kft. was registered already in 1991 in the nomenclature of company liquidators, under number 94.


COPYRIGHT BY CREDITPLUSZ.COM | 2022