Hasznos információk

Törvényszékek elkülönített bankszámlái:

 

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala  10032000-01483013-24000004

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatala 10032000-01484681-24000004

Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatala  10034002-01483044-24000004

Egri Törvényszék Gazdasági Hivatala 10035003-01483051-24000004

Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatala  10028007-01483147-24000004

Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10044001-01483123-24000004

Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala 10026005-01483082-24000004

Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala 10027006-01483116-24000004

Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatala 10045002-01483178-24000004

Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10046003-01483154-24000004

Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10048005-01483192-24000004

Tatabányai Törvényszék Gazdasági Hivatala 10036004-01483068-24000004

Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10049006-01483202-24000004

Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatala 10025004-01483109-24000004

Pécsi Törvényszék Gazdasági Hivatala  10024003-01483130-24000004

Győri Törvényszék Gazdasági Hivatala 10033001-01483075-24000004

Kaposvári Törvényszék Gazdasági Hivatal 10039007-01483099-24000004

Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10047004-01483185-24000004

Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatala 10029008-01483161-24000004

Balassagyarmati Törvényszék Gazdasági Hivatala 10037005-01483037-24000004

 

Jogszabályok:

Cstv.                 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

rPtk.                  A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Ptk.                   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Pp.                    A polgári perrendtartásról szóló többször módosított 1952. évi III. törvény

Ptk.-é               2013. évi CLXXVII. törvény

Art.                  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Áfa. törvény    Az általános forgalmi adóról szóló 1997. évi CXXVII. törvény

Ctv.                 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Hpt.(új)           A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

Mt.(új)             A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Számv.tv.        A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia alapról

1346/2000 EK fizetésképtelenségi rendelet

2015/848         EU fizetésképtelenségi rendelet

225/2000 (XII.19.) korm.rendelet a felszámolás számviteli feladatairól

114/2006 (V.12.) korm.rendelet a felszámolói névjegyzékről

 

Környezetvédelmi nyilatkozat letöltése

COPYRIGHT BY CREDITPLUSZ.COM | 2021